• Wil je vandaag gemasserd worden, bel nu meteen.
  • Boek nu onze kennismakingsactie
  • Bestel nu je VIP card voor 25% korting.
  • Reserveer nu onze Black Friday deal
  • Like ons op Facebook en maak kans op gratis massage.
Eerste keer » Tantra

Wat is tantra

Tantra betekent weven in de zin van het verenigen van de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van het leven tot een harmonisch geheel.
Tantra betekent ook verruiming, in de zin dat we tot meer vreugde en genot in staat zijn als we eenmaal onze eigen energieën hebben begrepen en verenigd.

Binnen de tantrische visie omarm je alles in het leven. Neem je afstand van vooroordelen.

Omdat Tantra a-religieus is brengt het ook geen theologie over. Men bekeert zich niet tot het tantrisme, men verplicht zich tot niets.

Tantra kent geen waardeverschil tussen rassen en standen, geen discriminatie tussen vrouwen en mannen, hetero en homo, en leeftijd. Vanuit dit oogpunt kun je de ander accepteren en begrijpen.Tantra heeft als grondbeginsel het accepteren van alles zoals het op je afkomt. Tantra schrijft niets voor, maar vraagt alleen maar te accepteren, de kosmische eenheid te zien in alles.

Tantra doet een beroep op het eigen en onafhankelijk denken en doen van mensen.

Tantra is verguisd en verketterd en zelfs voor een groot deel verdreven door allerlei religies met moraal, want het erkent dat we allen verschillend zijn. Omdat Tantra a-religieus is brengt het ook geen theologie over. Men bekeert zich niet tot het tantrisme, men verplicht zich tot niets

Tantra is voor iedereen. Mannen, vrouwen, paren, jongeren, ouderen Ook paren en partners van hetzelfde geslacht kunnen vanuit de tantrische visie goed binnen Tantra terecht. De visie van Tantra over hetero- homoseksualiteit is: kunnen hetero- en homoseksuelen Tantra echt aanvaarden.

Tantra is a-moreel, a-religieus, a-politiek enz. Tantra brengt geen enkel moraal met zich mee.

In de tantrische tradities waar men seksualiteit zag als iets heiligs, bestonden geen vooroordelen over de liefde tussen twee personen van welk geslacht of leeftijd dan ook.

Tantra Sessies

Tantra Massages

Tantra Rituals

Tantra Kink

Tantra Couples+

Tantra Coaching

Tantra FAQ